DPH

28.08.2015 / Naše obec pořídila částečně z dotace kompostárnu. Při pořízení nebyla uplatněna DPH na vstupu, protože kompostárna bude sloužit ke kompostování biologického odpadu v rámci hlavní činnosti obce. Obec při této činnosti používá traktor, na který chce uplatnit na vstupu DPH ze spotřebovaných pohonných hmot. Lze tedy DPH na vstupu uplatnit, když traktor je využíván i na ostatní potřeby obce? Z dotazu není zřejmé, zda je traktor využíván i na jinou než hlavní činnost. Pokud slouží i pro hospodářskou činnost, lze DPH na vstupu uplatnit v poměrné části na základě vypočteného koeficientu. Totéž platí i v případě, že je využíván jen pro kom-postárnu, která zčásti slouží i pro ostatní uživatele za smluvený poplatek. 23.08.2015 / Na akci výstavba ČOV jsme si uplatnili odpočet DPH. Nyní budeme ČOV pronajímat firmě, která nám bude platit roční nájemné. Musíme z tohoto nájmu odvádět DPH, když jsme si při stavbě DPH na vstupu uplatnili? Pronájem je od DPH osvobozen dle § 51 zákona o DPH. V § 56a, odst. (3) se dále uvádí, že se plátce může rozhodnout, že se u nájmu vybrané nemovité věci jiným plátcům DPH pro účely uskutečňování jejich ekonomické činnosti uplatňuje daň z přidané hodnoty. Ve Vašem případě doporučuji DPH na výstupu uplatňovat, proto-že v opačném případě byste DPH, kterou jste uplatnili na vstupu při pořízení ČOV, museli vracet.