Služby

Služby
Nabízíme tyto služby

Daně

 • daňové poradenství včetně odložení daňové povinnosti
 • zpracování přiznání k dani z příjmů právnických i fyzických osob
 • zpracování ostatních daňových přiznání
 • zastupování klienta před finanční správou

Audit a kontrola

 • auditorské služby
 • přezkoumání hospodaření ÚSC
 • veřejnosprávní a finanční kontrola ÚSC a PO
 • kontrola a rekonstrukce účetnictví
 • finanční analýza
 • ekonomické propočty k žádostem o úvěr

Účetnictví

 • vedení účetnictví podnikatelům
 • daňová evidence fyzickým osobám
 • kompletní zpracování mezd
 • průběžná kontrola účetnictví firem

Veřejné zakázky

 • komplexní poradenství 
 • (příprava, zadávání, administrace, právní servis,
 • hromadná i individuální školení)

Čerpání dotací

 • vyhledávání vhodných dotačních titulů
 • poradenství ohledně čerpání tuzemských a evropských dotací
 • příprava, tvorba a kontrola projektových žádostí
 • vytváření potřebné dokumentace související s čerpáním dotací
 • závěrečný audit dotačního titulu
 • hromadná a individuální školení

Kontakt: info@aleksia.cz
+420 602 541 849