O společnosti

ALEKSIA, v.o.s.

Vzdělávací společnost akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-27/2011, vedená v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl A, vložka 15846.

Naše společnost ALEKSIA, v.o.s. se zabývá vzděláváním převážně pro veřejnou správu a navazuje na podnikatelskou činnost auditora a daňového poradce Ing. Jaromíra Hampela.

Pořádáme odborné semináře pro průběžné vzdělávání úředníků ÚSC a PO. Spolupracujeme s renomovanými lektory, kteří jsou pracovníky příslušných ministerstev nebo s nimi úzce spolupracují a mají bohatou teoretickou i praktickou zkušenost z ekonomické a právní oblasti.

Cílem odborných seminářů je prostřednictvím ucelených a přehledných výkladů aktuálních právních předpisů vč. praktických návodů, jak teoretické znalosti optimálně začlenit do praxe, přispívat k řešení složité finanční či právní problematiky.

Dále naše společnost poskytuje služby v oblasti účetnictví, daňového poradenství a souvisejících ekonomických a právních činností, vč. zabezpečení příslušných publikací, CD a dalších potřebných dokumentů. Nabídku seminářů a souvisejících služeb naleznete v příslušných rubrikách na našich stránkách www.aleksia.cz.

Těšíme se s Vámi na setkání a spolupráci.

Ing. Jaromír Hampel a Mgr. Helena Pinkavová