Dotace

25.11.2014 / Chtěla bych se zeptat, zda existuje nějaká webová stránka, kde by byly uvedeny veškeré informace o dotacích z evropských fondů? Podrobné informace o možnostech čerpání prostředků z Evropské unie se nacházejí na stránce www.strukturalni-fondy.cz. 25.11.2014 / Zajímalo by nás, jestli máme právní nárok na obranu proti rozhodnutí o nepřidělení dotace? Možnosti právní obrany proti rozhodnutí o nepřidělení dotace vždy záleží na pravidlech pro poskytnutí dotace z konkrétního dotačního titulu. Nicméně dle obecných pravidel uvedených v § 14 odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtových pravidel, ve znění pozdějších předpisů, vyplývá, že na poskytnutí dotace není právní nárok. Dále je nutné zmínit § 14 odst. 5 citovaného zákona, jenž stanoví, že na rozhodnutí o (ne)poskytnutí dotace se nepoužijí předpisy o správním řízení a zároveň vylučuje možnost přezkumu tohoto rozhodnutí ve správním soudnictví.